• COINSHOP
  • COMMUTEAPP
  • TEAM
  • NEWS
  • CONTACT

+ 45 40 500 720

FNs världsmål  

 

Samåkning och optimerad transportanvändning, samt ökat fokus på CO2 utsläpp i samband med t.ex. taxikörning passar väl med FNs världsmål.

 

 

 

 

 

 

Med Commuteapp hjälper du till att optimera användningen av befintliga resurser genom att:

- Minimera trängseln på vägarna med samåkning

- Skapa ekonomiska besparingar för konsumenten genom samåkning

- Öka tillgången till transport med samåkning

- Minska miljöpåverkan

- Effektiviserad resursförbrukning

- Mindre luftföroreningar

Specifikt stöds mål 11: hållbara städer och lokalsamhällen, varav delmål 11.2 handlar om att ”skapa tillgång för alla till säkra, tillgängliga och hållbara transportsystem till ett överkomligt pris ”

 

Dessutom deltar du i mål 13: klimatinsatser - för hållbar utveckling genom att genomföra initiativ med grön transformation som kärnan.

Kontakta oss

Kontakta CEO Henrik Jespersen via formuläret, på tel. +45 40308903 eller hj@commuteapp.dk